ČESKÁ ASOCIACE BANDY

Co je Bandy

Bandy je sportovní disciplína, při které se neobejdete bez hokejky a míčku, smyslem hry je vstřelit míček do branky. Bandy se hraje výhradně na ledové ploše, na rozdíl od hokeje má plocha rozlohu fotbalového hřiště, na kterém soupeří dva týmy (bandy se hraje v kategorii mužů i žen a obě kategorie mají své samostatné soutěže) o 11hráčích.

Rink bandy je varianta bandy, která se hraje na hokejových stadionech. Pravidla jsou hokejová, vybavení bandy. Ringbandy je nedělitelnou součástí FIB. Federace umožňuje zemím, které z technických důvodů dnes nemohou během sezony hrát na venkovní ledové ploše, plnohodnotnou účast na mezinárodních bandy - turnajích a v případě kvalifikace i účast na MS v bandy.

Short bandy je varianta bandy, která vznikla v České republice jako snaha o implementaci velkého bandy na plochu klasického zimního stadionu. Na rozdíl od rink bandy se nehraje za brankami a hřiště je tak ohraničeno dvěma koncovými čarami. Za normálních okolností se hraje v počtu 4+1. Z mantinelů se smí použít pouze jeho spodní žlutá část. Připomínkou velkého bandy je i zahrávání zkrácených rohových úderů a existence ofsajdové pozice. Hraje se na větší branky než-li hokejové, a tak je k vidění mnoho gólů. Short bandy v současnosti prožívá svůj rozvoj i do jiných zemí a je zde patrná snaha o existenci sjednocených pravidel.

Základní pravidla bandy:

hrací doba: 2 x 45 minut
hraje se za každého počasí
(v případě vysokých mrazů jsou přestávky častější)
přestávka: 20 minut
ledová plocha: venkovní plocha 45m-65m x 90m-110 m
branka: 350 cm x 210 cm
tým: 2 x 11 hráčů (10 hráčů, 1 brankář)
vybavení: speciální gumový míč
speciální hokejka
oficiální pravidla: ENG (pdf)
CZE (pdf)

Základní pravidla rink bandy:

hrací doba: 2 x 45 minut
přestávka: 20 minut
ledová plocha: klasická hokejová
branka: klasická hokejová
tým: 2 x 6 hráčů (5 hráčů, 1 brankář)
vybavení: speciální gumový míč
speciální hokejka

Základní pravidla short bandy:

hrací doba: dle soutěže, ideálně 2 x 20 minut
přestávka: 5 minut
ledová plocha: klasická hokejová, bez prostorů za brankovou čarou
branka: 250 x 215 cm
tým: 2 x 5 hráčů (4 hráčů, 1 brankář)
vybavení: speciální gumový míč
speciální hokejka
oficiální pravidla: ENG (pdf)
CZE (pdf)
bandy hriste

Federation of international bandy

Federation_of_International_Bandy

Mezinárodní federaci bandy založili v roce 1955 ve švédském Katrineholmu národní bandy asociace z Finska, Švédska, Norska a bývalého SSSR. Do té doby se bandy rozvíjelo živelně a existovalo ve formálním vzduchoprázdnu.

V roce 1957 proběhlo v Helsinkách zkušební a velmi úspěšné MS v mužském bandy, které se až do roku 2001 konalo každé dva roky. Rok 2001 přinesl sportu oficiální a plnohodnotné uznání ze strany MOV, proto se od roku 2004 hraje MS každoročně a to nejenom jako světová soutěž mužů, ale i žen. Počet členských federací roste, dnes má asociace 33 členských federací z celého světa.

Z povětrnostních důvodů se bandy hraje především v severních státech: v Rusku, Finsku, Norsku a Švédsku hraje více než 500 000 hráčů, z toho v samotném Švédsku více než 100 000 ve 1200 klubech. Bandy je velmi populární sportovní disciplinou nejen v USA a Kanadě, ale i Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Nizozemí, Maďarsku, Kazachstánu, Estonsku, Bělorusku a Mongolsku.

V severní Americe a Kanadě je běžná návštěvnost kolem 40 000 diváků a to i přesto, že se zápasy hrají v extrémních mrazech.

fib_map

Historie bandy hokeje

Tak jako každý z nás má i bandy své kořeny. Ty bandyovské jsou o to cenější, že patří k nejstarší sportovní historii lidstva...

bandy history 01 Výjevy postav s podivným kusem dřeva v ruce a "něčím kulatým na zemi" jsou prastaré: doposud nejstarší zobrazení mužů s křivou holí pochází z roku 2 600 př.n.l., z egyptské nekropole Beni Hasan.

bandy history 02 Z roku 478 př. n. l. se dochoval reliéf na Temistoklesových hradbách v Athénách. V popředí vidíme dva muže se zahnutými holemi v postoji, který připomíná dnešní "buly". Za dvojicí mužů stojí hlouček ostatních hráčů a dokonce můžeme vidět i muže bez hole, pravděpodobně se jednalo o trenéra nebo rozhodčího. Řekové hru nazývali „keratizein“. Tato antická zábava okouzlila i Římany, kteří ji do své kultury importovali pod názvem "Paganica" : hrála se se zakřivenými holemi a koženým míčkem vyplněným peřím.

bandy history 03 Zmínky o hře se zakřivenou holí najdeme i u Vikingů: již v 9.století se v islandské literatuře objevuje sportovní zábava zvaná "knattleikr". Na Island hru přivezli vikingští dobyvatelé Anglie , kteří ji zde v téměř nezměněné podobě hrají dodnes.

bandy history 04 Skleněná vitráž v canterburské katedrále ze 13. století zobrazuje chlapce se zakřivenou holí a míčkem. Od nepaměti se tento výjev nazývá: "Chlapec s holí a míčem hraje bandy".

bandy history 05 I obrázek z modlitební knihy ze 14. st. ukazuje chlapce s náčiním, které se dnes používají při hraní bandy.

bandy history 06 Španělský malíř a mořeplavec Alfons de Ovalle nakreslil v roce 1646 do přílohy své oficiální zprávy o životě jihoamerických indiánů v Chile obrázek dvou skupin mužů držící zahnuté hole. Součástí kresby je poznámka, že se jedná o indiánskou hru "chueca".

bandy history 07 O bandy se zmiňu je i W.Shakespeare ve své nejslavnější hře Romeo a Julie: "A princ výslovně zakázal hráti bandy v ulicích veronských". ("The Prince expressly hath forbidden Bandying in the Verona streets").

Obrazy nizozemských starých mistrů zobrazují chlapce hrajících si na zamrzlých plochách na bruslích se zakřivenou holí a míčkem poměrně často.

bandy history 09 Je tedy nasnadně se domnívat, že kořeny moderní historie bandy najdeme ve Skandinávii nebo baltských zemích, ale dnes víme, že jsou v Anglii, někde na přelomu 18. a 19.století. Bandy se stalo velice rychle populární kratochvílí i urozené šlechty: roce1853 se hrálo na panství Winsdor exhibiční utkání v bandy: královna Viktorie přihlížela celému zápasu z hradní terasy a manžel královny, princ Albert, stál v brance.

bandy history 10 Zápisy z roku 1813 hovoří o vesnici Bury-on-Fen, kterou nikdo neporazil stovky let. Člen tohoto klubu, Charles Tebbutt, sestavil a prosadil v roce 1882 závazná pravidla hry. Po kodifikaci pravidel se Charles Tebbutt rozhodl představit bandy světu, založilv roce 1891 (!) Národní asociaci bandy a zorganizoval ve stejném roce první mezinárodní bandy-zápas v Nizozemí, který sehráli anglický klub Bury Fen a holandský klub Haarlem. V roce 1894 představil bandy ve Švédsku a i zde, v roce 1895, vznikla národní asociace.

Po tomto zápase se bandy rozšířilo do skandinávských zemí, kde je dnes masový sportem. V samotném Švédsku je dnes aktivních více než 100 000 hráčů ve 1200 klubech. V roce 1898 proniklo bandy i do Ruska: ostatně již v dobách Petra Velikého milovali Rusové svůj "hokej na bruslích s míčkem". I zde je dodnes tato sportovní disciplina nesmírně populární.

bandy history 11 A tak se oživením již tak poměrně bohatého sportovního životapřelomu 19. a 20. století se stalahra o jedenácti hráčích, s kulatýmmíčkem a holemi, podobnými násadám od deštníku, zvaná bandy.Počátkem 20. století se Bandy-kluby rozšířily po celé Evropě. Legendární ligové zápasy ve Švýcarsku mezi St. Moritzem a Davosem patřily mezi evropské vrcholy zimní společenské sezony. První bandy - liga se hrála v Německu, Holandsku, Švýcarsku, Rusku, Norsku, Švédsku, Finsku i Čechách (Rakousko-Uhersko).

Bohužel se mezinárodní rozvoj této svého času tak populární sportovní disciplíny se během 1. světové války zastavil. Na poklesu popularity se podepsaly i nepříznivé povětrnostní podmínky: venkovní ledová plocha velikosti fotbalového hřiště nebyla v mnoha zemích v období mírné zimy myslitelná.

Díky techniclému pokroku začaly na celém světě vznikat zimní stadiony a tak bylo bandy postupně vytlačováno hokejem a zůstalo doménou severských zemí. Tyto sesnažily o uznání jako olympijská disciplína a obdrželi možnost prezentovat se na během OH v roce 1952 v Oslu. Vzhledem k tomu, že bandy nemělo vytvořeno mezinárodní zázemí, disciplina jako olympijská zařazena nebyla. Po OH vznikl přípravný výbor pro vznik mezinárodní federace bandy. Po založení národních asociací dle mezinárodních pravidel byla v roce 1955 založena Finskem, Švédskem, Norskem a bývalým SSSR.

bandy history 12 První moderní letní olympijské hry se konaly v roce 1896 v Aténách, kde byla zalo žena Mezinárodní atletická amaterská unie. O rok později, v roce 1897, založil zakládající člen MOV J. Guth-Jarkovski, společně s a J. Rösslerem - Ořovským, Českou atletickou amatérskou unii (ČAAU).

Unie sdružila samostatné sportovní kluby, které, po vzoru Anglie, vznikaly v českém království v 2/19. století jako významná sportovně - společenská centra. ČAAU zastřešovala tenisty, cyklisty, bruslaře i lyžaře. A stejně tak i bandy-hokej, tehdy oficiální název používaný v Čechách pro bandy.

bandy history 13 V Čechách se hrál bandy-hokej od roku 1890. První zaznamenaný zápas v bandy hokeji se u nás hrál 6. ledna 1901. Tehdy hrála mužstva pražské Slavie a Bruslařského závodního klubu. První hráči se rekrutovali z ostatních sportovních odvětví - byli to lehcí atleti, fotbalisté a cyklisté.

Během několika let konkurence narůstala, vzrůstal počet zápasů a pořádala se mezinárodní a mistrovská utkání. Tehdy se formovaly kluby, které existují dodnes: pod vedením rychlobruslaře Petráka vyjeli dne 6. prosince 1903 poprvé hráči bandy hokeje na led a trénovali pod hlavičkou AC Sparta, jedním z nejstarších hokejových klubů naší planety.

bandy history 14 Pod Českou atletickou amatérskou unií fungoval bandy hokej do roku 1908. Poté bandy hokej mizí a je nahrazen kanadským ledním hokejem (hokej pronikl do Evropy po roce 1900 díky kanadským studentům z Oxfordu a Cambridge, kteří jej popularizovali v zimních střediscích ve Švýcarsku). Důvod pro zmizení je veskrze politický: několik let před první světovou válkou vrcholily snahy o jakoukoliv možnou formu osamostatnění Čech v rámci rakousko-uherského mocnářství. Vídni tyto snahy nebyly ani trochu po chuti a tak se v roce 1908 c.ak. úředníkům podařil mistrovký kousek: při kongresu FIFA ve Vídni byl český fotbal vyškrtnut z Mezinárodní fotbalové federace a následně řadu let mezinárodně bojkotován. Fotbalový funkcionář Slavie, pan Emil Procházka, se však dozvěděl, že šéfredaktor pařížského časopisu Zimní sporty, pan Louis Magnus, hodlá založit mezinárodní hokejovou federaci. Procházka tedy pojal geniální plán, že Češi budou patřit k zakládajícím členům. Dopustil se přitom malého podvůdku: svolal ustavující a přípravnou konferenci hokejového svazu a delegátům řekl, že svaz již členem mezinárodní hokejové organizace je. Delegáti to přijali s bouřlivým nadšením, aniž si uvědomili některé souvislosti. Procházkovi se tak podařilo, že se český hokej stal jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace. V důsledku vlastenecké euforie však organizovaný bandy-hokej v Čechách zanikl.

bandy history 15 V únoru roku 1913 se na zimním stadionu ve švýcarském Davosu sehrálo 1. ME v bandy na světě, kterého se zúčastnilo 8. zemí. První ME v bandy vyhrál anglický tým.

U příležitosti 101. výročí 1. Mistrovství Evropy zorganizovala FIB na historickém zimním stadionu ve švýcarském Davosu dne 6. ledna 2014 "Turnaj 4. zemí". Soutěž se pořádala jako testovací utkání pro možné Mistrovství Evropy v bandy v budoucnisti. Tohoto neoficiálního ME se účastnily tradiční národní asociace z Nizozemí, Německa a Maďarska. 4. reprezentující zemí byla jako VIP host pozvaná Česká republika reprezentovaná hokejovým klubem Bohemians Praha.

bandy history 16 Hráči klubu možná o bandy někdy slyšeli, ale nikdy předtím tento sport nezakusili na vlastní kůži. Zamrzlé kluziště o velikosti folbalového hřiště totiž v Česko-Slovensku neexistuje. Ale: přišli... viděli... a zvítězili sami nad sebou: v -30 stupních Celsia uhráli 3. místo. Utkání v Davosu nebylo pouze historickou vzpomínkou: pořadatelé se osvědčili a díky jejich nasazení se tak v ledna 2016 konalo v Davosu 2. ME v bandy. A z hokejových Bohemians se stali fanoušci bandy... po návratu z Davosu založili Českou asociaci bandy (ČAB) a posléze i řádným členem FIB.